Ίδρυση και Κανονισμός Λειτουργίας ΠΜΣ

ΦΕΚ Ίδρυσης και Κανονισμός Λειτουργίας ΠΜΣ

ΦΕΚ Ίδρυσης του ΠΜΣ (link)

ΦΕΚ Κανονισμού του ΠΜΣ (link)

Κανονισμός του ΠΜΣ (link)

ΦΕΚ Τροποποίησης Α (link)

ΦΕΚ Τροποποίησης Β (link)

ΦΕΚ Τροποποίησης Γ (link)

ΦΕΚ Τροποποίησης Δ (link)


Οικονομικός απολογισμός ΠΜΣ 2020-2022 (pdf, excel)