Τοποθεσία και πρόσβαση

Τοποθεσία και πρόσβαση

Διεύθυνση
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Μητροπολίτη Ιωακείμ 2,
81400 Μύρινα, Λήμνος


Ε-mail
dmfns@aegean.gr


Τηλέφωνο
+30 22540 83110 


Γραμματεία
Κατερίνα Παλατιανού


Ώρες Λειτουργίας
Δευτέρα - Παρασκευή 8:00-14:00